Betrouwbare informatie over onderwijs op afstand en weer op school

Weer op school

Scholen in het voortgezet onderwijs geven sinds 2 juni onderwijs op 1,5 meter afstand. Met ingang van 1 juli hoeven scholieren in het voortgezet onderwijs geen 1,5 meter afstand meer tot elkaar te houden en kunnen ze weer volledig les op school volgen. Tussen leerlingen en docenten, en tussen docenten onderling, geldt de 1,5 meter nog wel. Met deze versoepeling mogen middelbare scholen weer volledig open.

Op deze website vind je onder andere: Informatie over het protocol en een gespreksleidraad, aandachtspunten voor de heropening van je school, meer informatie over de subsidieregeling voor extra ondersteuning en handreikingen en scenario’s voor het combineren van onderwijs thuis en op school

Heb je een vraag waarop je het antwoord niet op deze website kunt vinden? Stel dan je eigen vraag

Werk je in het primair onderwijs? Ga naar weeropschool.nl/po

Les op afstand

Onder ‘Alles over les op afstand‘ vind je alle betrouwbare informatie die je nodig hebt voor het volledig verzorgen van onderwijs op afstand in het voortgezet onderwijs.

Meer informatie

Terug