Betrouwbare informatie over onderwijs op afstand en weer op school

Actueel

Weer op school

Protocollen, voorzorgsmaatregelen en veelgestelde vragen over de (geleidelijke) heropening van het onderwijs vind je bij Weer op school.

Pilot collegiale visitaties digitaal en hybride leren

04/09/2020 – Op 8 oktober start de vernieuwde pilot collegiale visitatie, met als thema ‘digitaal en hybride leren’. Het doel van deze pilot is om aan de hand van een collegiale visitatie te leren over de invulling van het digitale en hybride onderwijsJe kunt je aanmelden via de website van de VO-raad. De visitaties zullen digitaal of fysiek plaatsvinden.

Nieuwe handreiking bij coronabesmetting

01/09/2020 – De VO-raad heeft een handreiking opgesteld voor scholen die handvatten biedt voor wat te doen in het geval van een vastgestelde coronabesmetting bij een leerling of collega.

Scholen in het vo mogen per 1 juli volledig open

24/06/2020 – Met ingang van 1 juli hoeven scholieren in het voortgezet onderwijs geen 1,5 meter afstand meer tot elkaar te houden en kunnen ze weer volledig les op school volgen. Tussen leerlingen en docenten, en tussen docenten onderling, geldt de 1,5 meter nog wel. Met deze versoepeling mogen middelbare scholen weer volledig open. In de praktijk zullen scholen dit pas met ingang van het nieuwe schooljaar doorvoeren.

Doe mee aan onderzoek naar onderwijs op afstand

23/06/2020 – De ‘Monitor hybride onderwijs’ brengt voor scholen in kaart hoe zij invulling hebben gegeven aan onderwijs op afstand en welke waardevolle lessen zij graag willen behouden.

Ben je benieuwd hoe jouw leraren, ouders en leerlingen de afgelopen maanden hebben ervaren? Doe dan mee aan het onderzoek van de PO-Raad en Kennisnet en stel je eigen monitor samen (het onderzoek richt zich ook op het voortgezet onderwijs).

NRO bundelt onderzoek naar afstandsonderwijs

23/06/2020 – Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft naar aanleiding van de periode van afstandsonderwijs een overzicht gemaakt van kennis gebaseerd op onderzoek om bewuste, onderbouwde keuzes te kunnen blijven maken in het onderwijs.

Het NRO wil – in afstemming met het ministerie van OCW – ook graag in kaart brengen welke coronagerelateerde vragen er in de scholen leven en vraagt scholen daarom een vragenlijst in te vullen.

Scholen in het voortgezet onderwijs vanaf 2 juni open

19/05/2020 – Middelbare scholen gaan vanaf 2 juni weer open. Ze moeten daarbij wel rekening houden met 1,5 meter afstand tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en leraren. In de praktijk betekent dat dat niet alle leerlingen tegelijk op school kunnen zijn. Premier Rutte onderstreepte tijdens de persconferentie dat de heropening van het onderwijs gericht moet zijn op het geven van fysieke lessen.

Steunpakket onderwijs

15/05/2020 – Scholen kunnen binnenkort subsidie aanvragen om leerlingen extra ondersteuning te bieden vanwege leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging, veroorzaakt door de coronacrisis. 

Uitgevers stellen gratis lesmateriaal tot einde schooljaar beschikbaar

28/04/2020 – Uitgevers van leermiddelen hebben vanwege de coronacrisis tijdelijk digitaal lesmateriaal voor vo gratis beschikbaar gesteld aan alle scholen die eerder enkel de papieren lesmethode gebruikten. Ook als de scholen (gedeeltelijk) open gaan, blijft het digitale materiaal tot het einde van het schooljaar gratis beschikbaar.

Handreiking ‘Bevorderingsbeleid 2019-2020’

22/04/2020 – In elk geval tot 2 juni aanstaande krijgen de meeste leerlingen in het vo geen les meer op school en volgen ze onderwijs op afstand. De VO-raad heeft een handreiking opgesteld hoe een school kan omgaan met het bevorderingsbeleid en het nemen van voortgangsbeslissingen in dit schooljaar.

Extra aandacht voor overstap middelbare school

17/04/2020 – Minister Slob vraagt in een brief aan schoolbesturen in het po en vo om extra alertheid en inzet voor basisschoolleerlingen bij hun overstap naar het voortgezet onderwijs. Door het wegvallen van de eindtoets is het extra van belang aandacht te besteden aan leerlingen in die overgangsfase, zodat zij terechtkomen op een plek die zoveel mogelijk aansluit bij hun capaciteiten en mogelijkheden.

Minister Slob over ondersteuning bij onderwijs op afstand

07/04/2020 – Minister Slob geeft in een brief aan schoolbesturen en schoolleiders meer informatie over ondersteuning bij onderwijs op afstand, met daarin ook verwijzingen naar lesopafstand.nl.

Coronavirus

Actuele informatie over de landelijke aanpak van het coronavirus en de gevolgen voor het onderwijs vind je op de website van de Rijksoverheid.

Terug