Betrouwbare informatie over onderwijs op afstand en weer op school

Slaag-zakregeling

Het ministerie van OCW heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met een servicedocument over de slaag-zakregeling voor de kandidaten die dit schooljaar eindexamen afleggen. De slaag-zakregeling volgt zo veel mogelijk de bestaande regeling.

Naast de slaag-zakregeling geeft de brief ook inzicht in het tijdpad en het kader voor de afronding van het schooljaar voor examenkandidaten. Ook de mogelijkheid voor kandidaten om hun eindresultaat te verbeteren wordt beschreven.

Nieuw element is de resultaatsverbeteringstoets (RV-toets) die leerlingen de kans biedt hun SE-cijfer te verbeteren. De RV-toets moet door scholen zelf worden gemaakt en wordt afgenomen in juni. Op de website van Cito en het Examenblad is een handreiking te vinden over de wijze waarop je RV-toetsen kunt vormgeven.

Terug