Betrouwbare informatie over onderwijs op afstand en weer op school

Aanvullend lesmateriaal

Via de onderstaande links kun je op Wikiwijs digitaal open lesmateriaal vinden per vak. Dit lesmateriaal is direct te gebruiken.

Algemeen

Talen

Exact

Maatschappij

Kunst

Lesmateriaal voor instructie

Open lesmateriaal wordt meestal door leraren of door publieke instanties gemaakt en via verschillende websites digitaal ter beschikking gesteld.

Je kunt open lesmateriaal goed gebruiken voor aanvullende instructies op een onderwerp, bijvoorbeeld als sommige leerlingen daaraan behoefte hebben. Soms is het materiaal ook vervangend te gebruiken en biedt het een mogelijk alternatief voor niet-digitaal materiaal bij les op afstand.

Via deze zoekplatformen kun je materialen vinden voor onderwerpen die je op de planning hebt staan:

Lesmateriaal voor verwerking

Er bestaat allerlei aanvullend oefenmateriaal (folio en digitaal) dat je in combinatie met opdrachten uit de lesmethoden kunt inzetten. Is het materiaal dat je normaal gesproken in de les gebruikt niet afdoende? Dan vind je hier ideeën voor het inzetten van aanvullend oefenmateriaal:

Zelf lesmateriaal maken

Je kunt ook zelf digitale opdrachten maken. Bedenk dat dit best wat tijd kost, maar dat het ook voordelen heeft. Zo kun je de oefeningen aan laten sluiten bij jouw leerlingen, jouw onderwijsprogramma en jouw leermateriaal, en wordt het nakijken op afstand makkelijker. Ook kun je het materiaal delen met je collega’s en het later hergebruiken. 

Stappen bij het zelf maken van lesmateriaal:

  1. Bepalen van de inhoud, doelen en vorm.
  2. Het verzamelen/maken van materiaal (bestanden, teksten, afbeeldingen, video’s, interactieve vragen en toetsen).
  3. Het combineren van de verzamelde materialen tot een les of lessenserie.
  4. Het vormgeven van de les.
  5. Het publiceren van de les.
  6. Evaluatie van de les.

Op Wikiwijs vind je verschillende tips en handleidingen om je te helpen bij het maken van lesmateriaal, zoals ‘In 10 stappen naar een goed lesontwerp’, ‘Handleiding Wikiwijs Maken’‘Les op afstand: hoe maak je digitaal lesmateriaal?’ en ‘Kickstarter Wikiwijs van Voortgezet Leren’.

Houd bij het zelf maken van lesmateriaal rekening met privacy en rechten:

Terug