Betrouwbare informatie over onderwijs op afstand en weer op school

FAQ gratis digitaal lesmateriaal uitgevers

Uitgevers van leermiddelen hebben vanwege de corona-crisis tijdelijk digitaal lesmateriaal gratis beschikbaar gesteld aan alle scholen die eerder enkel de papieren lesmethode gebruikten.

Algemene vragen

Vraag: Waarom zetten educatieve marktpartijen deze stap?

Antwoord: Scholen zetten zich momenteel vol overgave in om onderwijs op afstand te verzorgen. Omdat elke school anders is, hebben educatieve marktpartijen nagedacht hoe zij verschillende scholen kunnen helpen om leren op afstand mogelijk te maken.  

Vraag: Welke uitgevers bieden hun digitale licenties zo aan?

Antwoord: In dit document vind je een overzicht van de educatieve marktpartijen die bij dit initiatief betrokken zijn. Daarbij zijn dus ook de uitgevers vermeld die het digitale materiaal bij de methode nu gratis aanbieden (aan de scholen die nu alleen het papieren materiaal van de methode gebruiken).

Vraag: Hoe lang kunnen wij deze licenties gebruiken?

Antwoord: Ook als de scholen vanaf 1 juni (gedeeltelijk) open gaan, blijft het digitale materiaal tot het einde van het schooljaar gratis beschikbaar.

Vraag: Wij gebruiken alleen het folio (papieren) materiaal van de methode. Geldt dit aanbod ook voor ons?

Antwoord: Ja, dit aanbod geldt juist voor scholen die nu nog niet het digitale materiaal bij de methode afnemen.

Vraag: Geldt dit voor alle digitale materialen?

Antwoord: Het aanbod geldt voor het digitale materiaal bij de methodes die je nu al gebruikt. Dat is digitaal materiaal dat aansluit bij het lesmateriaal waar leraren en leerlingen al mee vertrouwd zijn.

Vraag: Krijgen wij nu ook toegang tot digitale materialen van methodes die wij nog niet gebruiken?

Antwoord: Nee, dit aanbod geldt alleen voor het digitale materiaal bij de methodes die je nu al gebruikt, niet voor andere methodes.

Vraag: Hoe krijgen wij toegang tot het leermateriaal?

Antwoord: Dat gebeurt in principe via de bestaande kanalen. Je leverancier neemt contact op met de ‘coördinator leermiddelen’ om deze te informeren over de stappen die gezet moeten worden om het materiaal voor jouw docenten en leerlingen beschikbaar te maken. Ook je portaalleverancier zal je daarbij ondersteunen.

Vraag: Hoe snel kunnen wij het aanvullende digitale materiaal gebruiken?

Antwoord: Leveranciers inventariseren en informeren op dit moment de scholen. Bij sommige scholen is de toegang reeds geregeld. Ervan uitgaande dat de ‘coördinator leermiddelen’ in staat is de benodigde informatie snel te leveren, zorgen de leveranciers ervoor dat alle leerlingen in het vo en mbo gebruik kunnen maken van digitale materialen.

Vraag: Hoe kan ik als docent leren hoe ik het digitale materiaal kan gebruiken?

Antwoord: Raadpleeg allereerst de docentenhandleiding bij het materiaal, en de website van de uitgever (die ook vaak methodespecifieke webpagina’s heeft). Daarnaast bieden de portaalleveranciers informatie voor ondersteuning van het onderwijsproces. Stem af met collega’s die mogelijk al antwoorden hebben. Je kunt ook de klantenservice van de uitgevers, distributeurs en portaalleveranciers raadplegen, maar houd rekening met langere wachttijden dan gebruikelijk.

Vraag: Onze school maakt nog helemaal geen gebruik van digitaal leermateriaal. Moeten we nu extra dingen regelen?

Antwoord: Jouw leverancier neemt in eerste instantie contact op met de ‘coördinator leermiddelen’ van jouw school en helpt hem, desgewenst samen met de ‘coördinator ict’, bij het opzetten van de juiste toegangskanalen.

Vraag: Welke uitgevers bieden hun digitale licenties zo aan?

Antwoord: Vrijwel alle uitgevers van digitaal leermateriaal werken mee. (Een overzicht zal zeer binnenkort worden gepubliceerd.)

Vraag: Moet ik contact opnemen met mijn leverancier of uitgever(s)?

Antwoord: Nee. De leverancier van leermiddelen (distributeur) van jouw school neemt contact op met jouw ‘coördinator leermiddelen’ om het digitale materiaal voor de docenten en leerlingen beschikbaar te maken. De leverancier heeft een overzicht van de methodes waarvoor je wel papieren maar geen digitale materialen afneemt. NB. Voor docentenmateriaal van de meeste uitgevers dienen docenten wél contact op te nemen met de uitgever.

Vraag: Wij gebruiken LiFo-producten. Wat betekent dit voor ons?

Antwoord: Niets. Je leerlingen kunnen al bij al het digitale materiaal.

Vraag: Wat moeten wij doen bij een uitgever bij wie we het materiaal rechtstreeks heb gekocht?

Antwoord: Rechtstreekse levering heeft meestal betrekking op digitaal materiaal. In dat geval zijn dus geen aanvullende stappen nodig. Gaat de levering niet om 100 procent digitaal materiaal, laat dan de ‘coördinator leermiddelen’ contact opnemen met de uitgever. Die kan vertellen of er nog een aanvullende stap nodig is of niet.

Vraag: Wij gebruiken MAX-licenties (Malmberg), LRN-line licenties (ThiemeMeulenhoff), of FLEX-licenties (Noordhoff). Wat betekent dit voor ons?

Antwoord: Niets. Je leerlingen kunnen al bij al het digitale materiaal.

Vraag: Wat moeten wij doen om te zorgen dat leerlingen en docenten bij hun materiaal kunnen?

Antwoord: De leverancier zorgt voor een overzicht van de digitale leermiddelen die tijdelijk worden ontsloten. De ‘coördinator leermiddelen’ kan deze gebruiken voor het klaarzetten van de zogeheten ‘toegangslinkjes’ voor de leerling in het schoolportaal. Dit gebeurt op de manier waar scholen doorgaans al mee bekend zijn.

Terug