Betrouwbare informatie over onderwijs op afstand en weer op school

Lesgeven

Voordat je als school kunt lesgeven op afstand, is het van belang in kaart te brengen wat jullie specifieke mogelijkheden en beperkingen zijn. Zowel als het gaat om de beschikbare techniek en infrastructuur, als met betrekking tot de vaardigheden van docenten en leerlingen.

Hoe kun je digitaal lesgeven?

Zorg ervoor dat je samen met je team of vaksectie een inventarisatie maakt van jullie mogelijkheden voor digitaal lesgeven op afstand.

Techniek en infrastructuur

Privacy en toegang

Vaardigheden en voorbereiding

Leren van het primair onderwijs

Enkele mooie voorbeelden uit het po, die inspiratie en aanknopingspunten kunnen bieden voor het vo:

Terug