Betrouwbare informatie over onderwijs op afstand en weer op school

Leerlingenzorg

Bij lesgeven op afstand ontstaan ook grote zorgen over zorgleerlingen en kwetsbare leerlingen. Hieronder vallen leerlingen die:

Start vanuit de zorgplannen en afspraken die al bij de school aanwezig zijn en kijk wat daarop aanvullend nodig is.

Bij de helpdesk Steunpunt Passend Onderwijs kun je terecht voor vragen. Meer informatie vind je ook in het artikel Onderwijs aan kwetsbare leerlingen.

Effectieve interventies

Wat zijn effectieve interventies om digitaal ongewenst gedrag in het onderwijs tegen te gaan? NRO geeft daar meer informatie over:

‘Cyberpesten en andere vormen van digitaal ongewenst gedrag kunnen aangrijpende ervaringen zijn voor kinderen in het primair en voortgezet onderwijs. Hoeveel kinderen er precies mee te maken hebben, is niet bekend. Bij cyberpesten lijkt het tussen 15-25% te liggen, maar sommige onderzoeken komen uit op veel hogere of lagere percentages. Digitale vormen van ongewenst seksueel gedrag, waaronder ‘grooming’, lijken vaker voor te komen: 20-66%. Uit onderzoek naar getoetste interventies leiden we af dat voorlichting, bewustwording, afspraken en onderlinge openheid belangrijke onderdelen van een succesvolle aanpak zijn. Monitoring van digitaal ongewenst gedrag is nog in ontwikkeling en effectonderzoek hiernaar moet nog op gang komen.’

Terug