Betrouwbare informatie over onderwijs op afstand en weer op school

Overgangen

Aandacht voor goede, soepele onderwijsovergangen is dit jaar extra belangrijk. Vanwege de coronacrisis hebben veel leerlingen die een overstap gaan maken minder (fysiek) onderwijs genoten, verloopt de eindtoetsing/examinering anders en is het ook moeilijker om alvast een indruk te krijgen van hun nieuwe klas en/of schoolomgeving. Vo-scholen kunnen er in belangrijke mate aan bijdragen dat leerlingen ondanks deze omstandigheden toch een soepele en kansrijke overstap kunnen maken. Ook de bevordering naar een volgende klas in het vo behoeft in dit kader aandacht.

Doubleren

Welk effect heeft het strikt toepassen van overgangsnormen in het voortgezet onderwijs op de verdere schoolloopbaan van zittenblijvers? NRO geeft meer informatie over doubleren:

‘Zittenblijven in het voortgezet onderwijs leidt niet tot betere schoolprestaties of minder ongediplomeerde uitval. De kans is klein dat het strikt toepassen van overgangsnormen een positief effect heeft op de verdere schoolloopbaan van leerlingen die niet voldoen aan de norm en toch overgaan.’

Voorspellen van schoolsucces

Ook vind je bij NRO antwoord op de vraag of de resultaten van leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs schoolsucces in de bovenbouw kunnen voorspellen:

‘Resultaten in het basisonderwijs van leerlingvolgsysteemtoetsen en de eindtoets, voorspellen wel redelijk goed de onderwijspositie in het vierde jaar van het voortgezet onderwijs. Maar over de voorspellende waarde van leerlingresultaten in de onderbouw van het voortgezet onderwijs is weinig bekend. Onderzoek daarnaar is niet eenvoudig uit te voeren. De leerlingresultaten worden namelijk niet gemeten met een landelijk genormeerd instrument, maar leraren bepalen de rapportcijfers.’

Bijzondere bevorderingen

Door de vele noodzakelijke aanpassingen in het pta is er speciale alertheid nodig bij bijzondere bevorderingen in/naar de bovenbouw. Te denken valt bijvoorbeeld aan de overstap van schoolsoort, bijvoorbeeld van 5vwo naar 5havo of van 3havo naar 4tl. Ook nu zal de leerling moeten voldoen aan de schoolexameneisen die de school heeft gesteld. Het eenvoudigweg omrekenen van schoolexamenresultaten is niet toegestaan.

Praktijkvoorbeelden

Lees hierover bij Voortgezet Leren het praktijkvoorbeeld van Montessori College Arnhem: ‘We vragen leerlingen zichzelf een overgangsadvies te geven.’

Of lees hoe leerlingen van Het Rhedens Rozendaal een negatief advies niet hoeven op te volgen wanneer ze een goede motivatie hebben.

Terug