Betrouwbare informatie over onderwijs op afstand en weer op school

Gebruik eigen devices

Veel leerlingen werken thuis op een eigen laptop of tablet. Dat is heel fijn, omdat hierdoor het onderwijs kan doorgaan. Wel vraagt ook dit om aandacht voor privacy en beveiliging.

Sommige apps stellen als voorwaarde dat ze data van de tablet of telefoon mogen verzamelen. Om die reden is het onverstandig voor deze apps te kiezen.

Wil je een dergelijke app toch (laten) gebruiken? Leg ouders en leerlingen dan goed uit welke instellingen ze moeten kiezen bij de installatie ervan.

Zie ook ‘Gratis apps en tools’.

Terug