Betrouwbare informatie over onderwijs op afstand en weer op school

Inrichten van nieuwe systemen

Wil je met een nieuw systeem gaan werken? Check dit dan altijd bij de IBP-verantwoordelijke (degene die verantwoordelijk is voor informatiebeveiliging en privacy), de functionaris gegevensbescherming of de ict’er van jouw school. Aanschaffen is immers niet genoeg, het inrichten is ook heel belangrijk.

Snelle start

De inrichting en ingebruikname van een nieuw systeem hoeft niet op dag één geregeld te zijn, maar het afgeven van autorisaties meteen in het begin is wel erg belangrijk.

Afwerking en beveiliging

Is de acute drukte afgenomen? Rond  dan de verwerking en beveiliging af.

Risico’s

Maak, zodra je enigszins de kans hebt, een goede inventarisatie van de risico’s:
Risicoanalyse

DPIA

Terug