Betrouwbare informatie over onderwijs op afstand en weer op school

Reflectie op onderwijs op afstand

Binnen scholen is de afgelopen weken veel ervaring opgedaan met afstandsonderwijs. Deze vaak individuele ervaringen kunnen een waardevolle bron zijn bij de verdere vormgeving van het onderwijs in de toekomst. De VO-raad en SLO hebben gespreksvragen opgesteld. Aan de hand hiervan kunnen schoolleiders en teamleiders (online) in gesprek met hun team over de geleerde lessen. Om zo de opgedane kennis en vaardigheden te borgen.

Gespreksleidraad onderwijslessen uit coronatijd

Krijgen de ervaringen van de afgelopen periode wel of geen plek in de combinatie van onderwijs thuis en op school? Veel scholen willen dat graag met elkaar bespreken, nu ze de komende maanden hybride onderwijs gaan vormgeven. Voor de lange termijn kan het zelfs zo zijn dat de ervaringen van nu het onderwijs van de toekomst verrijken. Daarom hebben we een vragenlijst ontwikkeld. 

Vragenlijst voor een gestructureerde aanpak

De vragenlijst draagt bij aan een gestructureerde aanpak van het met jouw team reflecteren op de ervaringen van het afstandsleren in de periode maart-mei. De lijst bestaat uit 4 onderwerpen die een nauwe relatie met elkaar hebben:

  1. Focus
  2. Primair proces
  3. Vorm en volgen
  4. Sturing

De vragen zijn ontleend aan het denkmodel Dimensies van Onderwijs van Machiel Karels (Wij-leren.nl) dat start bij de waarom-vraag van onderwijs. Het model kan helpen bij het evaluatiegesprek, omdat iedere school zich op de schaal van leerstofgericht tot kindgericht kan plotten. Belangrijk is dat de dimensies (de verschillende kleurgebieden) allemaal aan elkaar gerelateerd zijn. Een keuze voor een bepaalde didactische aanpak heeft consequenties voor de toetsing, de manier waarop het onderwijs wordt gevolgd, en voor de aansturing en de kwaliteit van onderwijs. 

Maak eigen keuzes

Natuurlijk hoef je de vragenlijst niet in zijn geheel met elkaar te behandelen. Maak enkele keuzes bij onderwerpen die bij jullie toch al ter discussie stonden, of waarvan jij denkt dat er in de komende tijd aandacht aan moet worden besteed. Het model zorgt er in ieder geval voor dat je een totaaloverzicht hebt van de dimensies van onderwijs: van ambitie naar uitvoering naar resultaat.

Doe mee aan onderzoek naar onderwijs op afstand

De ‘Monitor hybride onderwijs’ brengt voor scholen in kaart hoe zij invulling hebben gegeven aan onderwijs op afstand en welke waardevolle lessen zij graag willen behouden.

Ben je benieuwd hoe jouw leraren, ouders en leerlingen de afgelopen maanden hebben ervaren? Doe dan mee aan het onderzoek van de PO-Raad en Kennisnet en stel je eigen monitor samen (het onderzoek richt zich ook op het voortgezet onderwijs).

Praktijkvoorbeelden

De verschuiving naar andere, digitale vormen van onderwijs biedt ruimte voor meer zelfstandigheid en leerdoelgericht denken. Schoolleider Bert Oosting van OSG Sevenwolden ziet dat leraren en leerlingen daar nu meer voor openstaan. Daarom wil hij het momentum vasthouden om zo een volgende stap te zetten. Dat vertelt hij op schoolleidersvoordetoekomst.nl.

Het Rijnlands Lyceum Sassenheim was net begonnen met een innovatietraject toen de coronacrisis uitbrak. Via vlogs van leerlingen deden ze nieuwe inzichten op over afstandsonderwijs. “Sommige leerlingen vonden de nieuwe vrijheid, rustige omgeving en eigen verantwoordelijkheid tijdens de lockdown heel prettig. Maar bijna allemaal misten ze de sociale interactie in het klaslokaal”, vertelt Simanca Deurloo, lerares biologie en projectleider van het innovatietraject aan Voortgezet Leren. Ze deed deze ontdekkingen dankzij de vlogs van ongeveer 50 leerlingen die ze vroeg naar hun ervaring met afstandsonderwijs tijdens de lockdown.

In VO-magazine van de VO-raad zijn meerdere praktijkvoorbeelden beschreven van scholen en de door hen geleerde lessen. Je kunt ze hieronder downloaden:

Terug