Betrouwbare informatie over onderwijs op afstand en weer op school

Personeelsbeleid op afstand

Ook op afstand wil je oog houden voor je medewerkers. De consequenties van COVID-19 en vormgeven en verzorgen van afstandsonderwijs geven een compleet andere werk/privé-balans en een andere werkdruk. Thuiswerken kost energie maar kan ook energie geven. Hoe ondersteun je medewerkers goed en hoe bewaak je zelf ook de balans?

Leidinggevenden kunnen juist in deze tijd de ruimte nemen om medewerkers goed te ondersteunen. Het personeelsbeleid helpt daarbij en geeft handvatten. Daarnaast zijn medewerkers vaak ook zelf bezig om gezond en vitaal te blijven ondanks dat ze thuiswerken.

Hieronder vind je meer informatie en handvatten over en voor:

Thuiswerken

Nu veel mensen in het onderwijs – mogelijk langdurig – thuis moeten werken, is het van belang dat mogelijke fysieke of mentale gezondheidsklachten worden voorkomen. Er zijn talloze tips te vinden op internet over je gezondheid.

Op de website van het arbeidsmarktplatform VOION staat meer informatie over de richtlijnen en normen vanuit de arbocatalogus rondom veilig thuiswerken, zoals tips voor het werken met een laptop:

Tot slot geldt ook voor beeldschermwerk thuis om niet te lang aaneen achter een laptop te zitten en voldoende afwisseling te zoeken.

Belasting van medewerkers kan ook mentaal meer vragen. Dit kan stress veroorzaken. VOION verwijst naar een folder van het Maastrichts UMC met tips en adviezen om stress te herkennen en hier iets tegen te doen.

Deze signalen kunnen erop wijzen dat je last hebt van stress:

Ook op de website Mentaal Vitaal – een initiatief van het Trimbos-instituut en het ministerie van VWS – worden tips gegeven over mentaal fit blijven tijdens de corona-periode.

Verschillende marktpartijen delen in deze periode ook hun kennis over leidinggeven en vitaal werken, een voorbeeld is deze poster van Berenschot met 11 tips voor fysieke gezondheid en 11 tips voor mentale gezondheid:

Teamcommunicatie

Hoe werk je met collega’s op afstand toch samen? Hoe blijf je met elkaar in contact? Waar je je collega’s eerst vanzelfsprekend in de personeelskamer of bij de koffieautomaat tegenkwam, moet je nu meer pro-actief zijn om contact te houden met je collega’s. Het is belangrijk om, juist nu we weinig mensen om ons heen zien, af en toe tijd in te richten voor een sociaal praatje. Je verhaal kwijt kunnen, even samen lachen: collegiale steun is juist in deze tijd hard nodig.

Voorbeelden van samenwerken op afstand en teamcommunicatie zijn onder andere te vinden op de website van Voortgezet Leren.

Leidinggeven

In deze periode hebben schoolleiders behoefte aan het uitwisselen van kennis en ervaring met elkaar. De VO-academie heeft een verzamelpunt ingericht van praktijkvoorbeelden en vlogs (#VOberichten) over leidinggeven op afstand en online seminars met experts om dit te versterken.

Praktijkvoorbeelden van andere collega’s zijn daarnaast terug te lezen op de websites van het Schoolleidersregister VO en Schoolleiders voor de Toekomst.

Direct vragen stellen aan collega’s kan op Edualdo voor schoolleiders of door contact op te nemen met de peerbegeleiders van Voortgezet Leren.

Kijk voor verdere verdieping ook naar de katernen Werk maken van strategisch HRM, Goed onderwijs door focus op mensen, Sturen vanuit Visie of het recent verschenen Katern Plus over leiderschap en samenwerken.

Verschillende marktpartijen delen in deze periode ook hun kennis over leidinggeven en vitaal werken, kijk hiervoor onder andere bij:

Werkgeverschap

Wetenschappelijke inzichten over besturen in crisistijd zijn te vinden op de website van de vereniging voor bestuurskunde.

De helpdesk van de VO-raad ontvangt op dit moment veel vragen rondom het coronavirus en de relatie tot werkgeverschap. De meest gestelde vragen delen we op de website van de VO-raad.

Terug