Betrouwbare informatie over onderwijs op afstand en weer op school

Onderwijs thuis en op school – hoe kies je de juiste mix?

Scholen voor voortgezet onderwijs krijgen na de heropening in juni voor langere tijd te maken met het combineren van onderwijs op school en thuis. Deze situatie zou wel eens langer dan een jaar kunnen duren. Welke oplossingen zijn er mogelijk? En welke keuzes maken andere scholen bij het organiseren van hybride onderwijs? 

We hebben middelbare scholen gesproken en hen gevraagd op welke manier zij hun onderwijs gaan vormgeven. Enkele bevindingen:

Lees ook:

Scenario’s voor hybride onderwijs

Uit de gesprekken die we voeren met scholen komen enkele benaderingen nadrukkelijk naar voren. We hebben deze beschreven in de vorm van scenario’s. Je hoeft als school niet voor één scenario te kiezen, maar door elementen van de verschillende scenario’s te gebruiken kom je tot een mix die jouw school het beste past. Ook hebben we praktijkvoorbeelden beschreven in casussen. De komende tijd vullen we deze steeds aan.

Ga naar de scenario’s en casussen

Ondersteuning met ict

Het onderwijsproces ondersteunen met ict is in elk scenario belangrijk. Doordat de organisatie van het onderwijs hybride wordt ingericht, is voor alle docenten en leerlingen een goede ict-infrastructuur belangrijk. 

Alert zijn op schermtijd

Nu digitale leermiddelen veel gebruikt worden, neemt de schermtijd (het percentage van de dag dat de leerling achter scherm zit) toe. Het is goed als scholen helpen voorkomen dat leerlingen te lang achter een scherm zitten. Niet alleen voor hun eigen fysieke en mentale gezondheid, maar ook om de online component van het onderwijs in de nabije toekomst interessant te houden. Scholen houden al rekening met dit aspect en nemen het mee in de keuzes die ze maken, bijvoorbeeld door:

Volgend schooljaar en verder

In eerste instantie hebben scholen het druk met een goede afronding van het moeilijke schooljaar 2019-2020. Maar ook voor volgend schooljaar zijn er dingen die degelijk en duurzaam georganiseerd moeten worden. De uitdaging is dat te doen terwijl nog veel onzeker is: de protocollen zijn nog niet precies bekend en de situatie kan van week tot week weer veranderen. Maar hoe dan ook zal het onderwijs flexibel georganiseerd moeten gaan worden. 

De digitale vaardigheden van docenten en leerlingen maken de laatste maanden een snelle ontwikkeling door, maar begeleiding is nog steeds van groot belang:

De beschikbaarheid van digitale leermaterialen van educatieve uitgeverijen is tot de zomer geen probleem: de meeste uitgeverijen bieden gratis licenties aan. Na de zomer zal dit naar verwachting veranderen. Heb je als school nagedacht over de digitale leermaterialen die na de zomer nodig zijn? Voor welke materialen heb je al licenties, welke open leermaterialen wil je gebruiken, en welke materialen zijn niet beschikbaar maar wel wenselijk.

Praktijkvoorbeeld

De deuren van het Van Maerlantlyceum in Eindhoven zijn weer open en het digitale onderwijs op afstand blijft leidend. Schoolleider Emmeken van der Heijden vertelt aan Voortgezet Leren waarom en welke mogelijkheden de school onderzoekt voor de continuïteit van het onderwijs na de zomer.

Dit artikel is totstandgekomen met hulp van: Astrid Buijs (rector Picasso Lyceum), Jeroen van Grunsven (adviseur Schoolinfo), Florentine Dijksma (adviseur Lucas Onderwijs), Selma Klinkhamer (directeur vmbo Boor), Paula Ford (ict-docent SG De Rietlanden).

Terug