Betrouwbare informatie over onderwijs op afstand en weer op school

Leermiddelen

Educatieve marktpartijen

In het voortgezet onderwijs heeft een groot aantal marktpartijen het initiatief genomen de digitale leermaterialen (bij de door de scholen gebruikte methoden) beschikbaar te maken voor alle leerlingen.

Uitgevers van leermiddelen stellen de noodzakelijke digitale licenties hiervoor kosteloos ter beschikking om scholen te ondersteunen. Onderwijsinstellingen in het vo worden door hun leveranciers geïnformeerd over het snel toegang geven van hun leerlingen.

De educatieve marktpartijen (distributeurs, portaalleveranciers en uitgevers) hebben gezamenlijk een oplossing gezocht die ertoe bijdraagt dat het onderwijs kan doorgaan nu de scholen grotendeels gesloten zijn.

Meer informatie vind je bij de FAQ thuisgebruik methodes.

Leermiddelenmix

Bij het organiseren van les op afstand, zul je opnieuw moeten kijken naar de leermiddelen die je daarvoor gebruikt. Normaal gesproken wordt in de klas een zorgvuldig afgewogen leermiddelenmix gebruikt. Dit is vaak een combinatie van folio-materiaal, digitaal materiaal en andersoortig materiaal (bijvoorbeeld creatieve verwerkingsopdrachten). Deze combinatie past normaal gesproken bij de visie van de leraar en de school, en ook bij de kennis en kunde van leraren en leerlingen.

Het is niet reëel en ook niet gewenst om per direct een hele nieuwe leermiddelenmix te realiseren. De basis blijft dan ook bestaan uit de ingrediënten die al in de school aanwezig zijn. Van daaruit kun je het snelst meters maken.

Bekijk dus allereerst:

Inventariseer ook wat de huidige leveranciers van leermiddelen jouw school al bieden: in veel gevallen is er in de huidige bijzondere omstandigheden meer mogelijk.

Terug